NBFs arrangementer fremover (oppdatert)

(OPPDATERT) 
Vi er nå kommet halvveis i april og regjeringen forbyr kulturaktiviteter (med visse unntak) frem til 15. juni. Det bør alle bridgearrangement følge, slik at vi anbefaler ingen om å arrangere bridge før denne datoen. Hva som eventuelt skjer etter dette er det varslet en oppdatering på i starten av mai.
 

NBFs arrangementer fremover (oppdatert)
  • NM for klubblag: 5. og 6. runde er utsatt inntil videre - finalen er utsatt over sommeren.
  • Bridge for Alle på Storefjell: Avlyst.
  • Skolemesterskapet: Avlyst - men det vurderes et online mesterskap.
  • NM-par kvalifisering: Frist for kvalifisering flyttet til 1. august. 
  • Marit Sveaas IBT: Avlyst
  • Bridgefestivalen: Avgjørelse tas rundt 1. juni – foreløpig planlegger vi for at turneringen skal gå som normalt.
  • Bridgetinget: Utsatt - foreløpig planlagt avholdt siste søndag i festivalen (9. august)

For kretser/klubber/turneringsarrangører ber vi alle følge regjeringens og ikke arrangere noe før det blir gitt klarsignal til det. Dette blir tidligst 15. juni, men datoen kan forskyves ytterligere. Det viktigste i disse tider er at vi holder oss friske, møtes for bridge kan vi gjøre når dette er over. Og det finnes mange muligheter på nettet for de som trenger sin daglige dose...!